27 de Abril: VIIª CARREIRA CAMPO A TRAVÉS DO CORGO - CORRUBEDO
Integrada no VIº Circuito de Carreiras Populares do Concello de Riveira


Día: 27 de Abril de 2013 
Hora: 17.30 h.
Saída e chegada: Teira-Corrubedo
Información e inscricións: Arousa Natureza e Ocio
Páxina web oficial: www.arousa.com
E-mail: contacto@arousa.com

PRESENTACIÓN

Na VIIª edición da Carreira do Corgo, asume Arousa Natureza e Ocio xunto cos veciños de Teira e outros colaboradores a organización e coordinación do equipo que levará ós participantes por un dos entornos más bellos e salvaxes da costa galega. Respecto a anterior edición subimos un pouquiño os kilómetros de "castigo" ata os 9,7 km. (o ano antes foran 9,2), e para os que xa a coñecen eliminamos a subida a Monte Facho, polo tramo con máis desnivel para levarvos ata el a través do pinar polo que nos últimos anos se regresaba cara a meta. Pero como non todo van ser "boas" novas, temos ración doble de praia Balieiros e Espiñeirido, que supoñemos non será o tramo máis dificil xa que cas choivas que caeron prometemos barro e auga para acabar de facer máis épica a vosa victoria contra os elementos.

Na edición anterior os compañeiros (tamén son corredores, de ahí o bo traballo realizado) de Lesmes Fotógrafos elaboraron un video da proba que merece ocupar un lugar destacado nesta presentación, e que recomendamos que o vexades:

 

REGULAMENTO

.1. A saída darase no lugar de Teira-Corrubedo, ás 17.30 horas. 

2. Os atletas deberán situarse na zona de saída 10 minutos antes do comenzo da proba.

3. O percorrido desenrolarase sobre un circuito con piso básicamente de terra, herba e area, e será de 9.700 mts. aprox. debidamente sinalizado.
A organización non pode garantir a cobertura en todo o longo do percorrido. Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante si consideran que a condición física ou a súa actitude o requer, asi como a todos aqueles que corran sin dorsal. A organización, nun punto determinado do percorrido, establecerá un control para retirar a todolos participantes sin dorsal.
Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.  

4. Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún vehículo de apoio. A non contemplación desta norma implicará a descalificación dos atletas acompañados.

5. Avituallamento intermedio no kilómetro 4,2 aprox.  Instalaranse recipientes para depositar as botellas valeiras, sendo obrigatorio o seu uso.

6. A tódolos/as participantes facilitaráselle un dorsal, que deberán levar en lugar visible ata o remate da carreira, sendo descalificado o corredor que chegue sen dorsal. 

7. Todo aquel atleta que no kilómetro 4,2 faga un tempo superior os 26 minutos queda descalificado e fora da proba.  

8. As incripcións faranse únicamente dende a web de championchipnorte http://www.championchipnorte.com/. O prezo da inscripción ven sinalado no regulamento do Circuito de Carreiras Populares de Ribeira, 15 euros para as 5 probas e 5 euros por probas individuais.
A IDADE MÍNIMA É DE DAZAOITO ANOS. A ORGANIZACIÓN PODE PEDIR A DOCUMENTACIÓN DE CALQUER ATLETA PARA COMPROBAR OS DATOS.
NON SE ADMITIRÁN INSCRICIÓNS O DÍA DA PROBA NIN A PARTICIPACIÓN DE CORREDORES SEN DORSAL 

RETIRADA DE DORSAIS: 

O mesmo día da proba en Teira, entre as 16:00 h. e 17:15 h. ata 15 minutos antes do inicio.

9. Existe unha modalidade de parellas (mixto, muller-home). As parellas teñen que completar o percorrido xuntas, quedando eliminadas todas aquelas parellas que incumplan esta norma.
A saida vai ser a mesma hora que a carreira absoluta, podendo a organización retrasar quince minutos a saida desta modalidade si o número de inscritos fan convinte esta modificación horaria.

10. Trofeos:

  • Recibirán trofeo os vinte primeiros homes.
  • As cinco primeiras mulleres.
  • As cinco primeiras parellas.

A carreira esta integrada no VI CIRCUITO DE CARREIRAS POPULARES DO CONCELLO DE RIBEIRA,polo tanto todo-los participantes puntúan para a clasificación final xeral do mencionado circuito. 

11. CALQUER TIPO DE RECLAMACIÓN DEBERÁ SER REALIZADA INMEDIATAMENTE DESPOIS DO REMATE DA PROBA PARA NON ENTORPECE-LO DESENVOLVEMENTO DA MESMA E SERÁ NECESARIO XUSTIFICAR DOCUMENTALMENTE A IDADE E A CONDICIÓN DOS ATLETAS PARA PODER ACCEDER ÓS PREMIOS. 

12. No Polideportivo municipal de Sirves-Olveira (situado a 3 kms de Teira), os atletas terán a súa disposición vestiarios e duchas 

13. Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira. A organización aconsella ter un seguro de accidentes.

14. O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.

Descalificarase a toda aquela persoa que non cumpla o presente regulamento, non complete a totalidade do percorrido, transite por fora dos camiños marcados, non manteña unha actitude de respeto cara o medio ambiente e os membros da organización, tire botellas de auga fora dos recipientes preparados para elo ou incumpla a súa obriga de auxiliar a un participante que o solicite.

 

MAPAS

Mapa do Percorrido (preme para ver máis grande)

 


Perfil (preme para ver máis grande)

 

PLANOS DE SITUACIÓN

Preme para ver máis grande Preme para ver máis grande

 

Preme para ver máis grande
Plano para chegar ó Polideportivo

 

GALERÍA

 Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable de ningún tipo de dano tanto físico, moral ou material que poda xurdir no desenrolo das súas actividades. O mero feito de inscribirte nas súas actividades non convela estar cuberto por ningún tipo de seguro salvo que así o especifique o regulamento da mesma.