II Trail San Alberte - Ribeira (02/02/2014) from Arousa Natureza E Ocio on Vimeo.PRESENTACIÓN

O IIIº Trail de San Alberte, en Ribeira, ven a consolidarse coma unha cita obligada no calendario de trails, que logo da boa acolleita da edición anterior, e os bos comentarios sobre o percorrido, a distancia, e a dificultade, lévamos a deseñar un circuito moi parecido, sacando a mesma distancia, respetando aqueles tramos que máis vos gustaron, e conservando ese puntiño de dificultade que lle da á proba esa dose de competitividade contra o terreo a parte da competitividade entre os participantes.
O video que elaboramos durante a edición anterior, e que encabeza esta presentación, amosa e reflexa o grado de diversión por parte dos atletas nalgúns dos tramos; ainda que tamén se aprecia o empinadas que se facían algunas costas para subilas, e tamén para baixalas.
Co IIIº Trail de San Alberte, queremos inagurar o Arousa-Revolutrion Trail Series, que é un circuito de tres trails que terán lugar en Ribeira ao longo dos seguintes tres meses. Con premios especiais para os gañadores, e unha prenda técnica para tod@s os que desexedes formalizar a inscrición para participar nas tres probas, e que se vos entregará cando retiredes o dorsal na primeira delas. Esperamos que vos guste esta iniciativa.

REGULAMENTO

 

1. PERCORRIDO:

 1. a. O percorrido desenrolarase sobre un circuito con piso de terra, e será de 13,5 km. debidamente sinalizado.
  b. A organización non pode garantir a cobertura en todo o longo do percorrido.
  c. A organización, nun punto determinado do percorrido, establecerá un control para retirar a todolos participantes sin dorsal.
  d. Os participantes están obrigados a informar do seu abandono no control de chegada.
  e. Establécense un tempo máximo de 2 horas para a realización da proba. A partir dese intre os corredores que permanezan en ruta deberán abandonala e non se garantirá a súa cobertura.

2. PARTICIPANTES:

 1. a. Está rigurosamente prohibido o acompañamento dos participantes mediante o uso dalgún vehículo de apoio. A non contemplación desta norma implicará a descalificación dos atletas acompañados.
  b. Os membros da organización teñen potestade para retirar da proba a calqueira participante si consideran que a condición física ou a súa actitude o requer, asi como a todos aqueles que corran sin dorsal.
  c. Os participantes están obrigados a auxiliar a outros participantes que precisen de axuda, así como a respetar as regras de circulación nos tramos e cruces de carreteiras.
  d. Os participantes están cubertos por un seguro de accidentes deportivo nas seguintes condicións:
  - Finamento por accidente: 10.000 €
  - Invalidez por accidente: 12.000 €
  - Asistencia sanitaria en centros concertados: 6.000 €
  - Rescates (incluindo evacuación): 40.000 €
  e. Os participantes son responsables daquelas accións que causen un dano moral, material ou físico a outros participantes e a terceiras persoas.
  f. Os participantes son conscientes que non sempre se pode acceder cos servicios de emerxencia adecuados a todas as zonas do percorrido.
  g. Os participantes deben empregar con dilixencia os equipos de protección propios adecuados ademais daqueles que a organización considere obrigatorios. Os equipos de protección deben empregarse sempre ca finalidade e uso que foron deseñados.
  h. A idade mínima é de 18 anos. Calquer membro da organización pódelle pedir a un participante que acredite a súa idade co DNI (ou similar).
  i. Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.
  j. A organización facilitará o tempo final da proba, non se dispondrá de tempos intermedios.
  k. Cada participante é o responsable de localizar e seguir as marcas que balizan o percorrido.

3. MATERIAL:

 1. a. É recomendable antes de tomar a saida portar un bidón ou recipiente con líquido e en cantidade suficiente que permita chegar ós avituallamentos indicados.
  b. É recomendable levar un teléfono móvil con batería e saldo para estar en contacto ca organización si fora preciso.
  c. É obrigatorio levar roupa axeitada ás condicións climatolóxicas reinantes no día da proba. A organización resérvase o dereito a retirar a calquer corredor que non cumpla esta recomendación.
  d. A tódolos/as participantes facilitaráselle un dorsal, que deberán levar en lugar visible ata o remate da carreira, sendo descalificado o corredor que chegue sen dorsal.
  e. A organización non se responsabiliza do deterioro, perda, ou extravío do material empregado durante a proba.

4. INSCRICIÓNS:

 1. a. As inscricións realizaranse unicamente a través da web www.arousa.com nun formulario habilitado para tal fin. Poderase comprobar na mesma web a listaxe de inscritos.
  b. O prezo da inscrición é de 8 €.
  c. A inscrición da dereito a participar na proba, cobertura do seguro, e acceso aos avituallamentos intermedio e final.
  d. Para realizar o pago podes facelo dos seguintes xeitos:
  1. • Efectivo:
   1. Arousa N. e O.: Rúa Lustres Rivas, 3 - Ribeira 2. Revolutrion: Avd. da Coruña, 21 - Ribeira; Horario: 10:30 h - 14:00 h e de 17:30 h - 21:00 h
   • Ingreso ou Tranferefencia Bancaria:
   1. IBAN ES22 0049 2948 2128 9503 4221 (Banco Santander) nos vindeiros 4 días do envío da solicitude.
   2. Poñer no concepto o/s nome/s da/s persoa/s pola/s que se realiza o ingreso.
   3. Prégase remitir por email o xustificante do ingreso/transferencia para acreditar axilmente o pago.
   • Tarxeta ou Pay Pal:
   1. Non esquecer indicar o nome da persoa pola que se fai o pago.
   2. Pódese pagar con PayPal ou con Tarxeta de Crédito (na segunda ventá pica na opción "No dispongo de una cuenta de PayPal" e xa se che facilita a posibilidade de pagar con distintas tarxetas).
 2. e. O prazo de inscrición ábrese o 7 de Xaneiro e péchase o 25 de Xaneiro.
  f. A non participación, retirada ou descalificación da proba non implica a devolución do importe.
  g. A petición de inscrición implica o recoñecemento por parte do atleta que dispón da capacidade física e psicolóxica para participar neste tipo de proba. h. A inscrición na proba implica a aceptación do presente regulamento sin reservas.

5. AVITUALLAMENTOS E DUCHAS:

 1. a. A organización disporá de avituallamento de líquido ó longo do percorrido situado no km. 8 do percorrido.
  b. Dispondrase de un avituallamento de líquido e froita na liña de meta.
  c. No Centro Recreativo de Artes (a 3 km.) xunto ca entrega de trofeos ofrecerase un avituallamento máis contundente aos asistentes.
  d. A organización dispón de recipientes para depositar os restos e envases, a non utilización deles supondrá a descalificación do participante.
  e. No Centro Recreativo de Artes, a partir das 12:00 h. e ata as 15:00 h. estará a disposición dos participantes o servicio de ducha e vestiario.

6. RETIRADA DE DORSAIS:

 1. a. O mesmo día da proba dende as 9:45 h. ata 15 min. Antes da saída.
  b. Si a organización o solicita debe acreditarse con documento oficial a titularidade do dorsal.
  c. Recoméndase seguir as instruccións da organización e dirixirse á mesa indicada ca inicial do seu apelido para axilizar a retirada.

7. TROFEOS:

 1. a. Entregaranse dezaseis trofeos repartidos do seguinte xeito:
   1. • 10 primeiros homes da clasificación xeral
    • 3 primeiras mulleres da clasificación xeral
    • 2 primeiros homes da clasificación de corredores locais
    • 1 primeira muller da clasificación de corredoras locais
 2. b. A entrega de trofeos realizarase a partir das 13.15 h. no salón de actos do Centro Recreativo de Artes (a 3 km. da saida).
  c. Si a organización o considera necesario solicitará xustificar documentalmente a idade e condición dos atletas para poder acceder aos premios

8. DESCALIFICACIÓNS:

 1. a. Si o participante amosara unha conducta antideportiva.
  b. Si o participante retira sinais da carreira.
  c. Si o participante non remata o percorrido.
  d. Si o participante non atende as indicacións da organización.
  e. Si o participante non porta o material obrigatorio.
  f. Si o participante atenta contra o medioambiente.
  g. Si o participante non auxilia a outro participante que o solicite.
  h. Si o participante abandona o percorrido ca finalidade de atallar ou adiantar a outros participantes.
  i. Si o participante pon en risco a súa integridade ou a de outros participantes cunha conducta manifestamente temeraria.

9. OUTRAS CONSIDERACIÓNS:

 1. a. Calquer outra disposición non recolleita neste regulamento resolverao a organización. Non cabendo recurso.
  b. A organización resérvase o dereito a modificar os percorridos, ou incluso a suspender a proba de existir algunha alerta meteorolóxica e/ou o aconsellen as autoridades; de acontecer este suposto trasladaríase ao domingo día 8 no mesmo horario.
  c. Calquer tipo de reclamación deberá ser realizada inmediatamente despois do remate da proba para non entorpecer o desenvolvemente da mesma.
  d. Arousa Natureza e Ocio non se fai responsable dos danos físicos, morais ou materiais que ocasione a participación nesta carreira.
  e. O descoñecemento deste regulamento non exime do seu cumprimento.
MAPAS:

Si desexas obter o track da ruta en formato .KML podes facelo en dous clicks:

LOCALIZACIÓN:

Deixámosvos un mapa ca localización exacta da saida, aparcamentos, e servicios.

AGRADECEMENTOS:

Dende Arousa N.e O. queremos agradecer a colaboración de:

 • Asociación de Veciños de Carreira
 • Concello de Riveira
 • Revolutrion
 • Centro Recreativo de Artes
 • Club Natural Outdoor - Atletas Caninos
 • Almacenes Juan Pego
 • Ecoplás
 • Generali Seguros
 • SportBike
 • A Casita Records
Sponsors